Aikuiset suojateiden huomiomerkkinä

Suojatiepäivystys järjestetään Uudellamaalla seitsemättä kertaa koulujen alkaessa.

Uudellamaalla suojateiden lähettyvillä näkyy taas huomioliiveillä varustettuja aikuisia koulujen alkaessa. He ovat vapaaehtoisina mukana turvaamassa koululaisten suojateiden ylitystä.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin ja Ifin järjestämän suojatiepäivystyksen tavoitteena on saada autoilijat ajamaan tarkkaavaisesti koulujen läheisyydessä ja tehdä siten lasten koulumatkasta turvallisempi.

Koulujen alkaessa suojatiet voivat olla vaaranpaikkoja monille koululaisille. Erityisesti koulumatkaa opettelevat ekaluokkalaiset voivat käyttäytyä autoteiden läheisyydessä arvaamattomasti. Suojatiepäivystyksellä haluamme tehdä lasten suojatienylityksistä mahdollisimman turvallisia, kertoo Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin järjestöpäällikkö Minna Maanpää.

Monet moikkaavat ja kiittävät työstä hyvän asian puolesta. Suojatiepäivystäjät ovat erityisen tärkeitä suojateillä, joissa ei ole liikennevaloja ohjaamassa autoilijoiden sekä pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kulkemista, Maanpää jatkaa.

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan suojatiepäivystäjäksi turvaamaan lasten koulumatkaa. Vain puoli tuntia aikaasi riittää. Jotta yksikään lapsi ei jäisi auton alle.

http://uudenmaanpiiri.mll.fi/toiminta/suojatiepaivystys-2015/mukana_olevat_mll_n_paikallisyhd/