Ajokortti: Ajatko tietämättäsi laittomasti?

Ovatko avainasemassa yhdistelmän sallitut tekniset kokonaismassat vai todelliset kytkentämassat, riippuu siitä arvioidaanko ajokortin riittävyyttä vai ajoneuvoyhdistelmän laillisuutta.

Ajoneuvoluokat löytyvät ajokortin takaa.

Ajokortin riittävyyttä laskettaessa massat perustuvat rekisteröintitodistuksesta löytyviin kokonaismassoihin sekä auton että perässä vedettävän laitteen osalta. Hiemankin painavammalla vetoautolla, muuta kuin jarrutonta, perävaunua hinattaessa on ajokortista melkein pakosta löydyttävä E-kirjain tai lisäehto 96.

Vaikka kortin kirjaimet riittävätkin perävaunun vetoon, saattaa päänvaivaa aiheuttaa yhdistelmän laillisuus. Saako autolla, jolle suurin sallittu vaunupaino on 1800 kg, vetää missään vaiheessa perävaunua, jonka rekisteröintitodistuksen mukainen kokonaismassa on 2500 kg?

Kyllä saa, sillä yhdistelmän laillisuutta arvosteltaessa kytkentämassat eivät saa ylittää rekisteröintitodistuksessa olevia arvoja. Autoon kytketyn laitteen massa (perävaunun omamassa + kuorma) ei saa ajotilanteessa ylittää autolle sallittua perävaunukuormaa, eli kyseisessä tapauksessa peräkärryä ei saa kuormata täyteen. Tämän lisäksi rekisteröintitodistuksessa merkitty yhdistelmän suurin sallittu massa voi olla massoja rajoittava tekijä.

Ajokortin osalta perävaunua vedettäessä on tilanne siis varsin sama, kuin C1-luokan ns. kevytkuorma-autoissa. Niiden kokonaismassa on usein vain hieman yli tuon kuorma-auton 3 500 kg:n rajan, vaikka ne vajaakuormalla ajeltaessa ovat käytössä reilusti alle tuon rajan. Tästä huolimatta niiden kuljettamiseen ei B-kortti riitä, edes tyhjänä.

Kortin riittävyydestä kannattaa vanhemmalle kansalle muistuttaa myös se, että C-kortilla ei saa kuljettaa linja-autoa tai CE-kortin vaatimaa ajoneuvoyhdistelmää väliaikaisesti edes tyhjänä. Ennen 10.9.2008 tuo oli sallittua, jos linja-autossa ei ollut kuljettajan lisäksi muita tai yhdistelmässä ei ollut kuormatilassa mitään. Periaatteessa myös kuormansidontaliinat oli tuolloin nosteltava ohjaamoon.

 

Ajokorttiluokat ja mihin ne riittävät

 

AM 120: Kaksi- ja kolmipyöräiset mopot, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h ja enintään 45 km/h

 • mopoa saa ajaa ilman ajokorttia, jos on syntynyt ennen 1.1.1985
 • ei sisällä AM 121-luokan (mopoauton) ajo-oikeutta
 • ei sisällä T-luokan ajo-oikeutta

 

AM 121: Kevyet nelipyörät, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h (käytännössä mopoautot ja  tieliikennekäyttöön tarkoitetut mopomönkijät)

 • mopoautoa ei saa ajaa ilman ajokorttia, edes ennen 1.1.1985 syntyneet
 • ei sisällä AM 120-luokan (mopo) ajo-oikeutta
 • ei sisällä T-luokan ajo-oikeutta

 

M: AM 120 ja AM 121 luokkiin kuuluvat ajoneuvot (mopot ja mopoautot)

 • 1.1.2000-18.1.2013 myönnetty M-luokan ajokortti oikeuttaa sekä mopon että mopoauton ajamiseen
 • ei sisällä T-luokan ajo-oikeutta

 

T- ja LT-luokkaa lukuun ottamatta muut kortit sisältävät AM-luokkien ajo-oikeuden.

 

 

T: Maa- ja metsätaloustraktorit, moottorityökoneet ja moottorikelkat niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen

 • ei sisällä AM 120 tai AM 121 -luokan ajo-oikeutta

 

 

Alla luetellut sisältävät T-luokan ajo-oikeuden.

 

 

LT: Liikennetraktorit niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen

 • C1-luokan ajokortti sisältää ajo-oikeuden

 

A1: Moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm3, enimmäisteho 11 kW. Lisäksi kolmipyörät (enimmäisteho 15 kW) ja invalidimoottoripyörät

 

A2: Moottoripyörät, joiden enimmäisteho on 35 kW

 

A: Moottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen, kolmipyörät (yli 15 kW)

 • Vuoteen 1990 saakka A-luokan ajokortin sai B-luokan kylkiäisenä. Tämän jälkeen ennen 19.3.2013 myönnetyn A1 ajokortin sai korotettua 18 vuotta täytettyään hakemuksella 25 kW tehorajoitettuun A-luokkaan oikeuttavaksi. Tehorajoittamattoman A-luokan kortin sai kun tehorajoitettu kortti oli ollut voimassa kaksi vuotta.

 

B: Ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3 500 kg ja jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä. Lisäksi ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo jonka kokonaismassa on enintään 750 kg (yhdistelmän kokonaismassa on tällöin enintään 4250 kg). Jos B-luokan vetoauton kokonaismassa jää alle 3500 kg, saa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa olla yli 750 kg, mutta ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ei saa olla kuin 3 500 kg.

 • yhdistelmän kokonaismassa lasketaan rekisteröintitodistuksissa olevien kokonaismassojen perusteella
 • ei sisällä A-luokan ajo-oikeutta

 

Pykälä siitä että perävaunun kokonaismassa ei saa olla suurempi kuin auton omamassa on poistunut

 

B96: Ajoneuvoyhdistelmät, jossa on B-luokan vetoauto, perävaunun kokonaismassa ylittää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 3 500 kg, mutta yhdistelmän kokonaismassa ei ole yli 4 250 kg.

 

BE: Ajoneuvoyhdistelmät, jossa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3 500 kg.

 • yhdistelmän kokonaismassa on siis enintään 7 000 kg

 

C1: Ajoneuvot, joiden kokonaismassa on yli 3 500 kg mutta enintään 7 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä (lisäksi ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo jonka kokonaismassa on enintään 750 kg)

 

C1E: Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 750 kg, mutta ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg. Lisäksi ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 3 500 kg, mutta yhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg

 • sisältää BE-luokan ajo-oikeuden

 

C: Ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä (lisäksi ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo jonka kokonaismassa on enintään 750 kg)

 • ei oikeuta siirtämään edes tilapäisesti linja-autoa tai E-luokan yhdistelmää, muutamia viranomaistahon sekä huoltoon ja korjaamiseen liittyviä poikkeuksia lukuun ottamatta.
 • sisältää C1-luokan ajo-oikeuden.

 

CE: Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on C-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg. Lisäksi ajoneuvoyhdistelmät, joissa C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, ja yhdistelmän kokonaismassa ylittää 12 000 kg.

 •  sisältää C1E-luokan ajo-oikeuden

 

D1: Ajoneuvot, jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään 16 henkilöä ja joiden pituus on enintään 8 metriä (lisäksi ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo jonka kokonaismassa on enintään 750 kg)

 

D1E: Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg

 • sisältää BE-luokan ajo-oikeuden

 

D: Ajoneuvot, jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enemmän kuin kahdeksan henkilöä (lisäksi ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo kokonaismassaltaan enintään 750 kg)

 • sisältää D1-luokan ajo-oikeuden

 

DE: Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg

 • sisältää D1E-luokan ajo-oikeuden

 

Toisen auton hinaaminen köydellä tai puomilla on sallittu ilman E-luokan korttia. Hinattava ajoneuvo ei ilman pakottavaa syytä saa olla vetävää autoa painavampi. Molempien ajoneuvojen kuljettajilla tulee olla kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti. Suurin sallittu nopeus näin hinattaessa on 60 km/h, mikäli kummallekaan ajoneuvolle ole säädetty tai määrätty alhaisempaa nopeutta. Esimerkiksi mopoautoa ei saa hinata 60 km/h nopeutta.

 

Uuden ja vanhemman kortin luokat eroavat hieman toisistaan. (Kuva Auto Bild)

Vanhemmassa kortissa ei ole ollenkaan B1-luokkaa. Tuota ei ole meillä käytössä ja noiden ajoneuvojen kuljettamiseen vaaditaan meillä B-kortti. Lisäksi LT-luokka puuttuu kokonaan.

Vuonna 1971 syntynyt kortinhakija on aikanaan hankkinut ensin T-kortin vuonna 1988. Vuoden 1989 lopulla hän on suorittanut C-kortin, jonka mukana on tullut A- sekä B-luokan ajo-oikeus. BE-luokan ajo-oikeus on haettu vuonna 1997, aikaan jolloin sen sai ilman teoria- käsittely ja ajokoetta.

Ajokortin voimassaolo

Ajokorttilakiuudistus lyhensi myös vanhempien korttien voimassaoloaikaa. Kuvan kortti on voimassa 18.1.2033 saakka, vaikka siihen onkin merkitty viimeiseksi voimassaolopäiväksi 11.10.2041.

Kaikki 19.1.2013 lähtien myönnetyt uudet ajokortit ovat määräaikaisia. Kortit ovat ajo-oikeusluokasta ja ajokortin haltijan iästä riippuen voimassa 2–15 vuotta. Ajokortit ovat voimassa seuraavasti:

 • Ensimmäinen lyhytaikainen auton ajokortti on voimassa 2 vuotta.
 • Henkilöautojen, moottoripyörien, mopojen ja traktorien ajokortit ovat voimassa 15 vuotta kerrallaan. Kuitenkin enintään siihen saakka, kun ajokortin haltija täyttää 70 vuotta. Tämän jälkeen ajokortti on voimassa 5 vuotta kerrallaan.
 • Kuorma- ja linja-autojen ajokortit ovat voimassa 5 vuotta. Sen jälkeen, kun ajokortin haltijan täyttää 70 vuotta, ne ovat voimassa enintään kaksi vuotta kerrallaan.

 

Kuvat Trafi