Älä maksa riidanalaista yksityistä pysäköintimaksua – ainakaan reklamoimatta

Kuluttajaviraston yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan lausunnon pohjalta voi päätellä, että riidanalaista tai väärin annettua pysäköintivirhemaksua ei välttämättä kannata maksaa – ainakaan reklamoimatta.

Kuluttajaviraston yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan lausunnon pohjalta voi päätellä, että riidanalaista tai väärin annettua pysäköintivirhemaksua ei välttämättä kannata maksaa – ainakaan reklamoimatta.

Kuluttajavirastossa uuden yksityistä pysäköinninvalvontaa säätelevän lain valmistelua odotellaan malttamattomana. Asiakkaan oikeusturva on keskeisellä sijalla, kun uutta lakia aletaan valmistella.

Viraston asiasta oikeusministeriölle antama aloite on jo 4 vuoden takaa, mutta sekavat käytännöt ja villien pysäköinninvalvontayritysten toiminta aiheuttavat edelleen rajusti närää ja valituksia. Maistraatin kuluttajaoikeusneuvojalle on tullut tämän vuoden aikana jo lähes 600 valitusta. Vuoden 2009 alusta niitä on kertynyt jo yli 1 600.

Tavallisimmin valitukset koskevat aiheettomia perintätoimiston kirjeitä tai kohtuuttoman suurta valvontamaksua. Tällä hetkellä yksityisten pysäköinninvalvontayritysten maksut vaihtelevat 40 eurosta jopa yli 80 euroon. Taustalla vaikuttanee se tosiseikka, että alalle on hyvin helppo tulla. Yritykset ovat haistaneet pysäköinninvalvonnassa helpon rahan. Maksun määrä ei toistaiseksi perustu mihinkään lakiin. Valvontamaksuja jakaa tällä hetkellä noin 40 yritystä.

Myös ajoneuvojen väärin kirjattuja rekisteritunnuksia on esiintynyt, jolloin perintäkirje päätyy aivan väärälle henkilölle. Silti osalle yrityksiä on lähes mahdotonta valittaa aiheettomasta maksusta, koska annetut yhteystiedot saattavat olla puutteelliset tai niitä ei ole edes saatavana mistään.

Kuluttajaviraston asiasta antaman aloitteen mukaan ongelmaksi on muodostunut se, että pysäköintiyhtiöt kääntävät todistustaakan riitatapauksissa ajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Laskun saaneen henkilön on pysäköintiyhtiöiden näkemyksen mukaan näytettävä toteen, että hän ei ole ollut tapahtumahetkellä ajoneuvon kuljettaja tai maksumääräyksen antamisessa on tapahtunut virhe. Tyypillinen valitusten aihe on esimerkiksi se, ettei valvonnan alaista aluetta ole merkitty riittävän selkeästi.

Kuluttajaviraston lausunnossa todetaan, että nykyinen käytäntö on omiaan suosimaan yksipuolisesti pysäköinninvalvontatoimintaa harjoittavaa yritystä järkyttäen elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä tasapainoa. Kyseessä oleva ehtokäytäntö on siten kuluttajan kannalta kohtuuton ja kuluttajansuojalain vastainen.

Oikeusoppineet ovat kiistelleet yksityisten pysäköintivalvontamaksujen oikeudellisista seikoista pitkään. Yksityisillä yrityksillä on toistaiseksi kuitenkin oikeus suorittaa valvontaa. Taustalla vaikuttaa kunnallisten palvelujen yksityistäminen.

 

Teksti ja kuvat: Harry Kuurio

 

Lähteet: Kuluttajavirasto, YLE Uutiset