Älä tee tätä virhettä: Varo vesiliirtoa!

Syksyn sadekeleillä autoilijaa vaanii vesiliirron vaara. Hyväkuntoiset renkaat ovat avainasemassa vesiliirron välttämisessä. Mitä syvempi renkaan ura on, sitä paremmin rengas ehtii "sylkemään" vettä altaan.

Vesiliirtoon ei kannata joutua. Siihen kannattaa varautua tilannekohtaisesti. Kulunein renkain vesiliirtoon joutuminen on erityisen vaarallista. Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva

”Valppaus ja ajonopeuden alentaminen ovat oivia keinoja vesiliirtoriskien minimoimiseksi. Ratin takana kannattaa olla hereillä”, summaa Voutilainen.

Vesiliirrolla tarkoitetaan ohjauksen menettämistä tilanteessa, jossa ajoneuvon renkaat eivät enää ole kosketuksessa tien pinnan kanssa ja auto surffaa vesipatjan päällä. Vesiliirrossa auto ei ohjaudu, joten ratin kääntely on turhaa ja voi pahimmillaan aiheuttaa tieltä suistumisen.

”Isot lammikot kannattaa ensisijaisesti väistää. Jos väistämistä ei voi tehdä turvallisesti, on jalka otettava kaasulta ja pidettävä ohjaus vakaana. Ei siis kovia ratinkääntämisiä, jarrutteluja tai kiihdytyksiä”, Voutilainen vinkkaa.