Älyliikenne tarjoaa uusia keinoja porokolareiden vähentämiseen

Ajantasaista porovaroitusjärjestelmää testattiin Pohjois-Suomessa. Kokeilussa mukana olleet raskaan liikenteen kuljettajat lähettivät ja vastaanottivat varoituksia poroista helppokäyttöisellä älypuhelinsovelluksella. Porovaroituspalvelun laajalla käyttöönotolla porokolareita voitaisiin vähentää 10–18 prosenttia.

Kuvassa poropartio Talvisodassa. (SA-kuva)

Varovaisen arvion mukaan ajantasainen porovaroituspalvelu vähentäisi porokolareiden määrää vuosittain noin 395 eli 10 prosentilla, jos kaikilla autoilijoilla olisi mahdollisuus vastaanottaa varoituksia ja lähettäjinä toimisivat alueen ammattikuljettajat. Rohkeimman arvion mukaan porovaroituspalvelu vähentäisi porokolareita jopa 18 %, mikä vastaa noin 725 porokolaria vuosittain.

Porovaroituspalvelulla todettiin olevan myös välillisiä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. ”Kuljettajat olivat varoituksen saatuaan valppaampia ja hidastavat ajonopeuttaan, joten palvelu vaikuttaa paitsi porokolareihin myös yleiseen liikenneturvallisuuteen. Koska yleinen liikenneturvallisuus paranee, voidaan arvioida että henkilövahinko-onnettomuudet poronhoitoalueella vähenevät 2–4 vuodessa” kertoo Trafin johtava asiantuntija Anna Schirokoff.

Tieto porosta auttaa ennakoimaan

”Valtaosa kuljettajista ilmoitti olevansa tyytyväisiä porovaroitusjärjestelmään. He arvostivat erityisesti palvelun tuomaa mahdollisuutta yllättävän tilanteen ennakointiin ja liikenneturvallisuuden paranemista. Lähes kaikki kuljettajat arvioivat varoituksen saapumisen johtaneen tarkkaavaisuuden kasvuun tieympäristöä kohtaan” kertoo VTT:n tutkija Elina Aittoniemi.

Ajantasaista porovaroitusjärjestelmää kokeiltiin noin 1,5 vuoden ajan kahdessa kohteessa, valtatiellä 20 Oulun ja Kuusamon välillä sekä valtatiellä 4 Rovaniemeltä pohjoiseen. Kokeilussa mukana olleet raskaan liikenteen kuljettajat lähettivät ja vastaanottivat varoituksia poroista yksinkertaisella älypuhelinsovelluksella. Myös alueiden poronhoitajat lähettivät varoituksia tien lähellä liikkuvista poroista.

Ajantasaisten porovaroitusten kokeilu on päättynyt. Tietoa lähiviikkoina sattuneiden porokolarien tapahtumapaikoista on edelleen mahdollista seurata Internet-sivustolla www.varoporoa.fi.