Apua! Ei näin järkyttäviä polttoaineen hinnankorotuksia!

Valtiovarainministeriön elokuun lopulla julkaisema talousarvioesitys sisältää suuria veronkorotuksia polttonesteiden hintoihin. Liikennepolttoaineiden hinnassa on keskimäärin 65 prosenttia erilaisia veroja. Liikenteen polttonesteiden verotasoa on talousarvioesityksen mukaan tarkoitus nostaa kahdessa vaiheessa yhteensä 10 prosenttia, painottaen hiilidioksidikomponenttia. Käytännössä tämä tarkoittaa kuluttajalle kohoavia polttonestehintoja.

Valtiovarainministeriön elokuun lopulla julkaisema talousarvioesitys sisältää suuria veronkorotuksia polttonesteiden hintoihin. Liikennepolttoaineiden hinnassa on keskimäärin 65 prosenttia erilaisia veroja. Liikenteen polttonesteiden verotasoa on talousarvioesityksen mukaan tarkoitus nostaa kahdessa vaiheessa yhteensä 10 prosenttia, painottaen hiilidioksidikomponenttia. Käytännössä tämä tarkoittaa kuluttajalle kohoavia polttonestehintoja.

Korotukset ovat dieselin osalta tulossa jo edellisen hallituksen vahvistaman 8 sentin/litra dieselpolttoaineen veronkorotuksen päälle. Vuoden 2012 alussa voimaan tuleva kahdeksan sentin veronkorotus nostaa arvonlisäveron kanssa kuluttajahintaa joka tapauksessa noin 10 sentillä litralta.

Tulevien veronkorotusten jakautumisesta eri polttoaineiden kesken ei talousarvioesityksessä vielä ole tarkempaa tietoa. Dieselin pumppuhinta kohonnee joka tapauksessa ensi vuonna lähelle 1,5 euron litrahintaa ilman uusiakin korotuksia. Lisäkorotukset nostaisivat hinnan jo yli 1,5 euron litralta.

Bensiinin osalta voidaan toistaiseksi esittää vain arvailuja, mutta koska E10-bensiinin keskihinta oli elokuussa 1,574 euroa litralta, tarkoittaisi 10 prosentin verojen korotus bensiinin litrahinnan kohoamista 1,66 euroon litralta (E10-bensiini) ja 1,72 euroon litralta (98-oktaaninen).

 

Harry Kuurio

Lähteet: Valtiovarainministeriö, Öljyalan keskusliitto