Auto Bildin laaturaportti

14. kerran toteutetussa laatututkimuksessa Kia ja Mazda jakavat kärkipaikan. Lue täydellinen tulospaketti tammikuussa ilmestyvästä Auto Bild Suomen paperilehdestä.

Saksan Auto Bild -lehti on julkaissut laaturaporttia jo vuodesta 2001 alkaen. Se antaa harkituista yksityiskohdista koostuvan yleiskuvan tärkeimpien automerkkien luotettavuu­desta, kestävyydestä ja asiakastyytyväisyydestä. Myös mennei­syys vaikuttaa tuloksiin, mutta merkkien vanhat ongelmat, joista on aikaa kymmenen vuotta tai enemmän, on jätetty pois. Painopiste on 3–7 vuoden ikäisissä autoissa. Laaturaportin avulla saadaan esiin sel­laiset heikkoudet, jotka eivät paljastu tavallisissa testeissä tai koe­ajoissa. On kuitenkin ymmärrettävää, ettei tällainen tarkastelu voi antaa varmaa tietoa juuri tällä hetkellä valmistuvien auto­jen laadusta.

Merkin kokonaisarvosana muodostuu seitsemästä eril­lisestä arvostelukohdasta, joita kaikkia painotetaan yhtä paljon. ADAC-hätäpalvelun tilastoja ei ole otettu mukaan enää vuodesta 2004 alkaen, koska se antaisi huomat­tavasti vääristyneen kuvan eri automerkkien vioista. Syynä tähän on, että yhä useammat valmistajat tar­joavat asiakkailleen oman ajoturvan ja puhelinnu­meron, josta saa apua auton jättäessä tielle.

Tämä kirjoitus perustuu saksalaiseen laatutut­kimusraporttiin. On syytä ottaa huomioon, että joissakin suhteissa tilanne Suomessa on eri­lainen. Esimerkiksi korjaamotestit kuvaavat vain Saksan merkkikorjaamojen laatua, ja myös takuissa voi olla maakohtaisia ero­ja. Toisaalta useista lähteistä kerätyt vi­katilastot, käyttäjien kokemukset ja Auto Bildin 100 000 kilometrin kes­totestit kertovat yleispätevästi au­tomerkkien laadusta.

Lue täydellinen tulospaketti tammikuussa ilmestyvästä Auto Bild Suomen paperilehdestä.

Auto Bildin laaturaportti 2015

 • 1. Kia 2,14
 • 1. Mazda 2,14
 • 3. Honda 2,43
 • 3. Hyundai 2,43
 • 3. Toyota 2,43
 • 6. Volvo 2,57
 • 7. BMW 2,71
 • 7. Dacia 2,71
 • 9. Nissan 2,83
 • 10. Mercedes-Benz 2,86
 • 11. Opel 3,00
 • 11. Renault 3,00
 • 11. Seat 3,00
 • 14. Audi 3,14
 • 14. Škoda 3,14
 • 16. Citroën 3,17
 • 16. Peugeot 3,17
 • 18. Ford 3,29
 • 18. Volkswagen 3,29
 • 20. Fiat 3,33

 

Saksalainen kouluarvosana 1–5, 1=paras, 5=heikoin