Autoilun kulut kuriin: Vakuutukset kannattaa kilpailuttaa

Autovakuutukset uudistuivat viime vuonna tehdyn lakiuudistuksen jälkeen merkittävästi, joten viimeistään nyt on aika tarkistaa omien vakuutusten ehdot – se todennäköisesti kannattaa.

Vakuutukset kannattaa päivittää aika ajoin, sillä vakuutusyhtiöt päivittävät toisinaan vakuutusehtoja, ja lisäksi viime vuonna astui voimaan uusi liikennevakuutuslaki merkittävin muutoksin. Uuden liikennevakuutuslain myötä on lanseerattu täysin uudenlaisia vakuutuksia.

Osin ikääntymisen seurauksena asiakkaan elämäntilanne muuttuu ajan myötä vakuutusriskin kannalta suotuisasti. Tämä tarkoittaisi edullisimpia vakuutuksia, mutta vakuutusten hinnat eivät suinkaan laske automaattisesti. Toki bonusten kasvun myötä ongelmattoman vakuutushistorian edut näkyvät, mutta kaikki muu pitää ymmärtää kysyä vakuutusyhtiöiltä.

Auton vakuutukset on syytä hoitaa kuntoon, ennen kuin autolla lähtee liikenteeseen. Vakuutusten päivittäminen on lakimuutoksen jälkeen erittäin ajankohtaista.

Jos omien vakuutusten tilaa ei tullut tarkastutettua viime vuonna, kun uusi liikennevakuutuslaki oli voimassa, niin viimeistään nyt se kannattaa tehdä.

Selvitimme uuden liikennevakuutuslain muutoksia sekä vakuutusyhtiöiden vakuutusehtojen peruspiirteitä. Näiden tietojen perusteella ei voi suoraan valita halvinta vakuutusta, eli kilpailutus jää jokaisen omille harteille.

Uusi liikennevakuutuslaki

Uusi liikennevakuutuslaki on ollut voimassa jo yli vuoden, joten vakuutusyhtiöt ovat ehtineet päivittämään vakuutusehtonsa ja portfolionsa sen mukaisiksi. Lakimuutos tarkoittaa sitä, että kuluttaja saa saman bonuksen kaikkiin autoihin, joiden omistaja tai haltija hän on.

Laki edellyttää, että liikennevakuutuksen lähtö- ja enimmäisbonusmallia sovelletaan samalla tavalla kaikkiin vakuutusyhtiön asiakkaisiin. Vakuutusyhtiöt saavat kuitenkin itse päättää niiden määrät. Kuten selvityksestä käy ilmi, vakuutusyhtiöiden välillä onkin tässä eroja.

Ajoneuvo kannattaa poistaa liikennekäytöstä, jos sitä ei tarvita. Ajoneuvo pitää palauttaa liikennekäyttöön jo ennen ensimmäistäkään ajometriä.
Autoon parkkipaikalla ilmaantuneiden jälkien asianmukainen korjaus saattaa maksaa suuria summia – mutta tätä varten tarjolla on kaskovakuutuksia.

Bonuskertymän vauhtiakaan ei ole säännelty, ja myös tässä on eroja vakuutusyhtiöiden välillä. Bonusten kertymisen nopeus riippuu usein siitä, millä bonustasolla ollaan. Tällä tarkoitetaan siis sitä, että alhaisemmilla bonustasoilla bonuskertymä saattaa olla nopeampaa kuin korkeammilla bonustasoilla.

Uuden liikennevakuutuslain myötä kakkosauton hankkiminen on aiempaa edullisempaa, muodostavathan erityisesti laajalla vapaaehtoisella lisäturvalla varustetut vakuutukset merkittävän osan autoilun kustannuksista. Nyt, kun kaikkiin talouteen hankittaviin autoihin saa saman bonusedun, yhden lisäauton kustannukset ovat aiempaa kohtuullisemmat.

Bonukset ja bonusturva

Vakuutusten lähtö- ja maksimibonuksissa on vakuutusyhtiökohtaisia eroja. Lisäksi on hyvä huomioida erot, joita on bonusten kertymisessä ja vahinkotapauksissa bonusten laskemisessa. Toisaalta yksittäisellä bonustasolla ei ole juurikaan merkitystä, sillä euromääräinen hinta ratkaisee.

Tähän on kuitenkin olemassa jonkinlainen poikkeus. Suurella osalla vakuutusyhtiöistä on olemassa niin sanottu bonusturva, mikä tarkoittaa sitä, että ensimmäinen vahinko ei laskekaan vakuutuksen bonustasoa. Bonusturvan ansaitakseen tulee tosin ensin saavuttaa korkein mahdollinen bonustaso, ja toisinaan myös säilyttää korkein taso vuodesta muutamaan vuoteen.

Trafin verkkosivujen oma asiointi -palvelun kautta ajoneuvon liikennekäyttöönotto ja liikennekäytöstäpoisto onnistuu milloin tahansa muutamalla painalluksella.

Bonusturva ei näy euromääräisenä summana vakuutuksia kilpailutettaessa, mutta sillä voi olla tuntuva vaikutus kustannuksiin vahingon sattuessa. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että on ylipäätään oikeutettu bonusturvaan. Asia on hyvä pitää mielessä, jos takana on useita vuosia vahingotonta autoilua.

Kaikki nämä seikat tekevät vakuutusten kilpailuttamisesta hieman hankalampaa. Euromääräisesti edullisin vakuutus ei välttämättä tulekaan halvimmaksi, jos vahinko tapahtuu. Riskin arvioiminen on kuitenkin hankalaa ja yksilökohtaista.

Lisäturvaa kaskolla

Kilpailutuksen hankaluus korostuu lisäturvaa tarjoavissa vapaaehtoisissa kaskovakuutuksissa, joiden sisältöä ei säädellä lailla samalla tavalla kuin liikennevakuutusta. Muutama seikka kannattaa pitää mielessä kaskoa etsittäessä.

– Pelkkää hintaa ei kannata tuijottaa vaan verrata esimerkiksi sitä, mikä on omavastuu, kuinka nopeasti bonus kertyy, mikä on vahingon vaikutus bonukseen, ja onko vakuutuksessa esimerkiksi hyvä bonusturva, muistuttaa Ifin autovakuutusten tuotepäällikkö Peter Roselius.

Vakuutuksen hinta muodostuu useasta tekijästä, joten kuluttajan on oltava tarkkana. Halpa hinta ei lämmitä vahinkotilanteessa, jos turva osoittautuu puutteelliseksi.

– Kuluttajan kannattaa kiinnittää huomio siihen, että tarjoukset on tehty samoilla omavastuilla. Mitä korkeampi omavastuu on, sitä halvempi on vakuutuksen vuosimaksu, mutta toisaalta sitä alhaisempi on itse korvaus vahinkotilanteessa, eikä pienempiä vahinkoja voi tai kannata korvata vakuutuksesta, kertoo OP:n tuotejohtaja Mikko Pöyhönen.

Vakuutusyhtiöt tuntevat asiakkaat ja heidän tarpeensa, sillä koko ala pohjautuu tähän tietoon. Tästä syystä kysyimmekin vakuutusyhtiöiltä, mitä kuluttajan tulisi huomioida kaskovakuutusta kilpailuttaessaan. Vastauksista löytyy monta pientä asiaa, joista vakuutus muodostuu.

Eläimet, tuulilasi…

– Vakuutuksen valintaan vaikuttavat asiakkaan tarpeet ja se, miten tärkeä auto on päivittäisessä käytössä. Jos perheessä on useampi auto tai mahdollisuus käyttää julkista liikennettä, niin sijaisautovakuutukselle ei ole välttämättä tarvetta, kommentoi kehityspäällikkö Henna Saarelainen LähiTapiolasta.

– Huomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, kattaako vakuutus törmäyksen pelkästään hirvieläimeen vai kaikkiin eläimiin, muistuttaa POP Vakuutuksen asiakaspalvelun päällikkö Aki Tåg.

Pohjantähden tuotepäällikkö Niina Viitanen mainitsee yhtenä huomioitavana tekijänä lasivakuutuksen kattavuuden: korvaako se myös ajovaloumpiot ja mahdolliset lasiset kattoikkunat. Muutenkin on syytä tarkistaa, sisältyykö lasivakuutus ylipäätään pyydettyyn kaskovakuutukseen, sillä tässäkin on yhtiökohtaisia eroja. Tuulilasivahinko onkin yleisin kaskovakuutuksesta korvattava vahinko.

Jos vahinko on pieni, omavastuun maksaminen ja bonusten menetys ei välttämättä kannata.

– Kun oma vakuutustarve on tiedossa, voi ryhtyä kilpailuttamaan hintaa. Kannattaa kuitenkin olla tarkkana, kun vertailee eri yhtiöiden hintoja: vaikka usein myydään samankaltaisia turvia, niin esimerkiksi korvauksen enimmäismäärä voi vaihdella yhtiöiden välillä, painottaa Folksamin tuotevastaava Teresa Johansson.

– Tärkeintä kuitenkin on, että kaskovakuutus vastaa asiakkaan todellista tarvetta, sanoo Fennian tuotepäällikkö Salla Katajamäki.

Lisäksi kokonaisuuteen vaikuttavat vielä muun muassa asiakasetuihin oikeuttavat kaskovakuutukset ja toisaalta vakuutusten keskittämisen tarjoamat edut. Vakuutusta valittaessa hinta ohjaa helposti liiankin kanssa, mutta vahingon sattuessa turvan laajuudella on suurin merkitys.

Pakollinen liikennevakuutus

Uuden liikennevakuutuslain myötä myös auton vakuuttamatta jättämisestä syntyvät seuraamukset ovat koventuneet. Vakuuttamaton ajoneuvo on käyttökiellossa, ja poliisi voi poistaa siitä kilvet. Myös tästä seuraavat maksut ovat kohonneet.

Jos auto on esimerkiksi koko talven poistettuna liikenteestä, ja sen unohtaa ottaa käyttöön keväällä ensimmäisen ajopäivän yhteydessä, niin kiinni jäädessä maksettavaksi lankeaa vakuuttamattomuusmaksu koko liikennekäytöstäpoiston ajalta. Summat saattavat kohota hurjiksi.

Harrasteajoneuvoille ja moottoripyörille tämän kaltainen liikennekäytöstäpoisto tehdään usein talven ajaksi, ja silloin vahinko johtuu yleensä unohduksesta. Sanktiot ovat siinä määrin suuret, että vakuutuksen voimassaolosta kannattaa huolehtia.

Kyseessä ei ole suinkaan kiusanteosta, sillä liikennevakuuttamattoman ajoneuvojen kuljettaja ei ole oikeutettu mahdollisessa onnettomuustilanteessa minkäänlaisiin korvauksiin omien henkilövahinkojen osalta. Riskit ovat suuret. Osin tästä syystä vakuuttamattomalla ajoneuvolla ei saa ajaa edes yleisten teiden ulkopuolella.

– Ihmisten tietoisuus liikennevakuuttamiseen liittyvistä velvollisuuksista on usein puutteellista. Törmäämme usein hämmästelyyn siitä, että peltoautot ja mökkimönkijätkin täytyy lain mukaan vakuuttaa, tai että viritetty mopo katsotaan moottoripyöräksi, ja tästä laiminlyönnistä seuraava maksu on sen mukainen, toteaa Liikennevakuutuskeskuksen perintäpäällikkö Vesa Korhonen.

Valvontateknologia on kehittynyt viime vuosina, joten kiinnijäämisriskit ovat kasvaneet samassa suhteessa. Poliisin automaattiset rekisterikilpien lukulaitteet tarkistavat ajoneuvot myös liikennevakuutusten osalta. Vakuuttamattomista ajoneuvoista johtuvia kiinnijäämistapauksia on vuosittain noin 45 000 kappaletta.

Teksti ja kuvat: Henri Posa