Autoilussa tarve nollapromilleihin!

Liikenneturva on teettänyt Taloustutkimuksella kyselyn liikenneturvallisuuden mielipiteistä uusien kansanedustajien keskuudessa. Uusien kansanedustajien mielestä rattijuopumus on vakavin liikennerikkomus. Heistä suurin osa olisi valmis myös laskemaan promillerajaa nykyisestä.

Liikenneturva on teettänyt Taloustutkimuksella kyselyn liikenneturvallisuuden mielipiteistä uusien kansanedustajien keskuudessa. Uusien kansanedustajien mielestä rattijuopumus on vakavin liikennerikkomus. Heistä suurin osa olisi valmis myös laskemaan promillerajaa nykyisestä.

Uusien kansanedustajien mielestä selkeästi pahin liikennerikkomus on päihtyneenä tai huumeiden vaikutuksen alaisena ajaminen. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolee keskimäärin 80 ihmistä vuodessa. Rattijuopumuksen torjumiseksi oltiin valmiita kiristämään rajoituksia ja lisäämään valvontaa. Valtaosa vastanneista piti nykyistä rattijuopumusvalvontaa riittämättömänä. Yli puolet oli valmis laskemaan promillerajaa 0,2 promilleen nykyisestä 0,5 promillesta.

Mielipiteet olivat hyvin samansuuntaisia Liikenneturvan kansalaisilta kerättyjen kyselytutkimusten kanssa. Jos lakialoite promillerajan laskemisesta 0,2:n nousee esille, näyttäisi sillä nyt olevan hyvät edellytykset mennä läpi.

Liikkuva poliisi ja Helsingin poliisilaitoksen yksiköt suorittavat tällä viikolla tehostettua päihtyneenä ajamisen valvontaa. Valvontakampanja toteutetaan Euroopan laajuisena ja se kestää koko viikon.

Liikkuvan poliisin tietojen mukaan liikennevirrassa noin joka 700. kuljettaja on rattijuoppo.

Teksti: Harry Kuurio

Kuva: Auto Bild