Avittaako tämä liike Ladan uuteen nousuun

Renault-Nissan -allianssi ja venäläinen Ladaa valmistava AvtoVAZ ilmoittivat tänään yhteisen osto-organisaation perustamisesta Venäjällä.

Kuvassa vasemmalla Christian Vandenhende, oikealla Damir Kashapov.

Uusi organisaatio hoitaa Renaultin, Nissanin ja AvtoVAZin yhteisiä ostotoimia liittyen teollisuuslaitteisiin, moottoreihin ja yhteisiin pohjalevyihin.

Yhteinen osto-organisaatio LLC (CPO) on AvtoVAZin ja Renault-Nissanin osto-organisaation (RNPO) puoliksi omistama.

Vuonna 2001 perustettu RNPO on Renault-Nissanin suurin yhteinen tuki synergiaa ja kustannussäästöjä tavoiteltaessa ja lisäkustannusten torjunnassa. 

CPO:n odotetaan tuovan merkittäviä säästöjä kaikille kolmelle merkille Venäjällä kasvaneen volyymin ja parempien alihankintahintojen suhteen.

CPO ilmoittaa kantansa alihankkijoille osien laadun, kustannusten ja toimitusaikojen suhteen sekä kehittää suhteita alihankkijoihin osien lokalisoinnin lisäämiseksi Venäjällä.

CPO houkuttelee maailmanlaajuisia yrityksiä AvtoVAZin ja Renault-Nissan -allianssin yhteistyöhön, jonka odotetaan auttavan enäläisten alihankkijoiden teknologian päivittämisessä ja laadun kohentamisessa.

CPO:n perustaminen merkitsee uutta askelta AvtoVAZin ja Renault-Nissanin strategisessa kumppanuudessa, joka alkoi vuonna 2008 Renaultin hankkiessa 25 % osuuden Venäjän suurimmasta autovalmistajasta.

Samalla CPO pyrkii piristämään Lada-brändiä.

CPO:n uudeksi johtajaksi nimetty Daniel Perry toimii yhtiön pääkonttorissa Togliattissa.  Hän raportoi hallintokomiteale, jonka muodostavat RNPO:n toimitusjohtaja Christian Vandenhende, RNPO:n varatoimitusjohtaja Yasuhiro Yamauchi sekä AvtoVAZin ostotoimintojen johtaja Damir Kashapov.