Hallitus esittää uutta vaaratiedotelakia

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen vaaratiedotelaista. Lailla ohjattaisiin viranomaisten radiossa ja televisiossa tapahtuvaa vaara- ja onnettomuustiedottamista. Esityksen tavoitteena on turvata kielellisten oikeuksien toteutuminen. Esityksen mukaan luovuttaisiin termeistä hätätiedote ja muu viranomaistiedote ja käytettäisiin termiä vaaratiedote.

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen vaaratiedotelaista. Lailla ohjattaisiin viranomaisten radiossa ja televisiossa tapahtuvaa vaara- ja onnettomuustiedottamista. Esityksen tavoitteena on turvata kielellisten oikeuksien toteutuminen. Esityksen mukaan luovuttaisiin termeistä hätätiedote ja muu viranomaistiedote ja käytettäisiin termiä vaaratiedote.

Esityksen mukaan vaaratiedote tulisi kielilain mukaisesti aina antaa suomeksi ja ruotsiksi. Hätäkeskuslaitos olisi tarvittaessa velvollinen avustamaan poliisia ja pelastus- ja rajavartioviranomaisia tiedotteiden kääntämisessä. Saamelaisten kotiseutualueella vaaratiedote olisi annettava myös saamen kielellä, jos vaarallinen tapahtuma tai sen seuraukset kohdistuisivat mainitulle alueelle. Vaaratiedotteet välitettäisiin radiossa ja televisiossa valtakunnallisesti.

Vaaratiedotteita voisivat antaa pelastusviranomaiset, poliisi, rajavartioviranomaiset, Hätäkeskuslaitos, Poliisihallitus, Säteilyturvakeskus, Ilmatieteen laitos, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus sekä kaikki ministeriöt.

Uuden lain arvioidaan vähentävän tiedotteiden määrää ja lisäävän viranomaisten yleistä mediatiedottamista. Vaaratiedotteita arvioidaan annettavan korkeintaan muutamia kymmeniä vuodessa.

Vaaratiedotelaki on tarkoitettu tulemaan voimaan kesäkuussa 2013.

 

Lähde: Sisäasiainministeriö

Kuva: Auto Bild