Ladattavat hybridit kasvattavat suosiotaan – täyssähköautojen rekisteröintimäärät laskussa

Uusia henkilöautoja ensirekisteröintiin 118 991, joka on 9,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vaihtoehtoisten käyttövoimien ensirekisteröintimäärä kasvoi 75 prosentilla ladattavien bensahybridien suosiosta johtuen.

Vuonna 2016 bensiinikäyttöisiä henkilöautoja ensirekisteröitiin 13 % ja dieselkäyttöisiä 2 % enemmän kuin edellisvuonna. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla (ladattavat hybridit, sähkö, kaasu, flexifuel ja vety) kulkevia henkilöautoja ensirekisteröitiin 1 610, joka on 75 % enemmän edellisvuoteen verrattuna.

”Viime vuoden ensirekisteröintien perusteella näyttää siltä, että vaihtoehtoisista käyttövoimista erityisesti ladattavien hybridien määrä on ollut kasvussa. Voisi sanoa, että niiden kohdalla onkin menossa jopa pienoinen buumi”, toteaa Trafin tietojohtaja Juha Kenraali. ”Täyssähköautojen suhteen vastaavaa kasvua ei kuitenkaan ole tapahtunut, vaan niiden ensirekisteröintimäärä on jopa lievästi laskenut viime vuonna. Näyttääkin siltä, että täysin markkinavetoisesti, ilman edistäviä toimenpiteitä vähä- ja nollapäästöisten autojen määrä ei kokonaisuutena lisäänny toivotulla tavalla”, summaa Kenraali.

Ensirekisteröintien perusteella sähköautojen yleistyminen ajoittui vuosille 2013–2015, jolloin yritysten oli mahdollista hyödyntää leasingautojen hankinnassa täysimääräisesti työ- ja elinkeinoministeriön sähköautoille myöntämää energiatukea. Energiatukeen oli oikeutettu, mikäli ajoneuvo hankittiin ja otettiin käyttöön vuoden 2015 loppuun mennessä. Sähköautojen ensirekisteröinnit kääntyivät laskuun vuonna 2016.

Vaihtoehtoisista käyttövoimista suurin muutos on tapahtunut flexifuelissa, jonka suosio on tippunut yli 90 prosentin osuudesta reiluun prosenttiin 2010-luvun aikana. Samaan aikaan etenkin ladattavien hybridien tarjonta on monipuolistunut, mikä näkyy niiden markkinaosuuden kasvussa. Ladattavien bensiinihybridien osuus vaihtoehtoisista käyttövoimista on jo lähes 70 %, mikä kompensoi flexifuelin ja sähköautojen suosion hiipumista.

Kolmannes uusista henkilöautoista rekisteröitiin yrityskäyttöön

Vuonna 2016 ensirekisteröidyistä henkilöautoista 66 % hankittiin yksityiskäyttöön. Vaihtoehtoisten käyttövoimien osalta suhde oli lähes päinvastainen – niistä 62 % rekisteröitiin yrityskäyttöön. Yksityiskäyttöön hankituista autoista suurin osa (76 %) oli käyttövoimaltaan bensiinejä. Sen sijaan yrityskäyttöön hankituista autoista yli puolet (53 %) oli dieseleitä.

 

Käyttövoimittainen osuus, %

Asiakaslaji  Bensiini Diesel Vaihtoehtoiset Yhteensä

Yksityinen   76,0       46,7    38,4                 65,7

Yritys           24,0       53,3     61,6                34,3

 

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset CO2-päästöt jatkoivat laskuaan

Vuonna 2016 ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset päästöt olivat 120,6 g/km. Keskimääräisten CO2-päästöjen pieneneminen selittyy sillä, että myyntimäärältään suosituimpien bensiini- ja dieselautojen päästöt pienenivät entisestään. Ensirekisteröityjen bensiini-autojen keskimääräiset CO2-päästöt ovat alittaneet dieselautojen päästöt vuodesta 2009 alkaen.

Ladattavien hybridien keskimääräisissä CO2-päästöissä ei tapahtunut merkittävää muutosta viime vuoteen verrattuna. Ladattavien hybridien päästöt ovat alle puolet perinteisten käyttövoimien päästöistä. Sen sijaan ei-ladattavista hybrideistä etenkin bensiinien keskimääräiset CO2-päästöt kasvoivat selvästi vuoteen 2015 verrattuna.

 

                            2015   2016

Bensiini               122,8   120,1

Diesel                  126,7    124,5

Flexifuel               132,9    134,6

Bensiini/CNG        92,9      92,8

CNG                      102,1    109,6

Sähkö                    0            0

Ladattava bensiinihybridi

                               51,2     50,8

Ladattava dieselhybridi

                                48        48,8

Ei-ladattava bensiinihybridi

                                84,7      88,5

Ei-ladattava dieselhybridi

                                103,5     104,8

Yhteensä                 123,6     120,6

 

Uudellamaalla rekisteröitiin eniten uusia henkilöautoja

Uudellamaalla ensirekisteröitiin 53 218 uutta henkilöautoa, joka vastaa osuudeltaan 45 % vuoden 2016 ensirekisteröinneistä. Vaihtoehtoiset käyttövoimat eivät tästä poikenneet – niiden ensirekisteröinneistä 62 % toteutui Uudellamaalla.

Ensirekisteröintitilastot