Lakimuutos: Muuttoautovähennys kevyemmin ehdoin

Harmittaako uuden auton autoveron maksaminen? Nyt veron maksamiselta voi välttyä yhä helpommin, jos työnteko ulkomailla kiinnostaa. Hieman viitseliäisyyttä yli 13 tuhannen euron veroalennuksen saaminen kuitenkin vaatii.

Niin sanotun muuttoauton veroalennuksen saaminen on aiemmin edellyttänyt, että autoa on käytetty siinä maassa, missä auton Suomeen mukanaan tuova paluumuuttaja on työskennellyt. Autoverotusta pohtinut valtiovarainvaliokunta on kuitenkin hyväksynyt 11. helmikuuta autoverolain muutoksen, joilla laajennetaan muuttoautovähennyksen soveltamisalaa. Oleellista on, että muutos koskee kriisialueelta takaisin Suomeen muuttavia.

Kriisialueilla yli vuoden työskenteleville, esimerkiksi Lähi-idän rauhanturvaajille tai vaikkapa Egyptin matkaoppaille voidaan myöntää jatkossa autoverovähennys kevyemmin ehdoin. Muuttoautoa ei tällöin tarvitse säilyttää tai käyttää kriisialueena pidettävässä asemamaassa. Vähennys olisi samansuuruinen kuin muutoinkin eli 13 450 euroa. Muutos ei vaikuta suoritettavaan arvonlisäveroon.

Auton voi siis ostaa verovapaana, säilyttää sitä Suomessa ja työskennellä jossakin kriisimaassa yhtäjaksoisesti yli vaaditun 12 kuukauden ajan. Tämän jälkeen verovapaus on ansaittu. Muutoksen taustalla on eduskunnan aloite, jonka on allekirjoittanut yli 100 kansanedustajaa. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lähde: Eduskuntatiedotus

Kuva: H. Kuurio