Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys esittää Sisäministeriön poliisiosastolle: Rekisteritunnusten lukulaitteita asennettava automaattivalvontakameroiden yhteyteen

Maamme sisäisen turvallisuustilanteen muuttuminen, poliisin ammattitaitoisen liikennevalvonnan merkittävä väheneminen ja kabotaasi liikenteen vapautuminen on asiakokonaisuus, mikä tulisi huomioida tieliikenteen valvonnassa varustamalla nykyisiä tieliikenteen automaattivalvonta-kameroita rekisteritunnusten lukulaitteilla.

Rekisteritunnusten lukulaitteiden avulla pystyttäisiin seuraamaan reaaliaikaisesti mm. maahamme saapuvien kansainvälisten ajoneuvojen liikennettä ja tukea samalla mm. poliisin raskaanliikenteen valvontaa. Erityisesti kansainväliseen tavaraliikenteen liittyvän lainsäädännön vapautumisen seurauksena lisääntyvä kabotaasi liikenne edellyttää lisääntyvää valvontaa tiellä ja tehokas tapa tukea nykyistä raskaanliikenteen valvontaa on ottaa tekniikka avuksi valvonnan kohdistamiseen oikeisiin ajoneuvoihin.

Myös maanteillä tapahtuvaan muuhun lain vastaiseen ja rikolliseen toimintaan puuttumista voitaisiin tehostaa automaattivalvonnan yhteyteen sijoitettavien rekisteritunnusten lukulaitteiden avulla, sillä tässäkin tapauksessa liikenteen valvonnan kohdentaminen jopa reaaliaikaisesti ennalta merkittyyn ajoneuvoon tehostaisi mm. tiellä tapahtuvaa rikollisuuden valvontaa merkittävästi (esim. huumerikollisuus ja talousrikollisuus). Rekisteritunnusten lukulaitteiden käytön laajentaminen osaksi automaattivalvontaa tukisi merkittävästi myös nykyistä Road Policing toimintaa.

Rekisteritunnusten lukulaitteiden liikenneturvallisuusvaikutusta on arvioitu mm. Trafin tekemässä tutkimuksessa 12/2015.