Mazda osallistui Vatikaanin ydinaseiden riisuntaan tähtäävään konferenssiin

Mazda liittyy olennaisesti Hiroshiman kaupunkiin, jossa räjähti toisen maailmansodan lopulla atomipommi 6. elokuuta 1945. Yhtiö pyrkii nyt osaltaan vaikuttamaan siihen, että maailmassa luovuttaisiin kaikista ydinaseista.

Mazdan perintö yhdistyy merkin kotikaupungin, Hiroshiman, maailmankaupungin traagiseen historiaan. Tämä historia on tehnyt Mazdasta maailmanrauhan kampanjan puolestapuhujan, kuten viime viikonloppuna osoitettiin autonvalmistajan osallistumisesta Vatikaanissa järjestettyyn konferenssiin. Siinä vaadittiin ydinaseiden täydellistä poistamista maailmasta.

Tapahtuman nimeltä "Perspektiiviä maailmaan, joka ei sisällä ydinaseita ja jossa tapahtuu integroitu aseistariisunta" järjesti Dicastery edistääkseen integraalista inhimillistä kehitystä. Kyseessä on Vatikaanin vastaperustettu toimielin rauhan ja edistymisen edistämiseksi.

Konferenssissa kokoontuivat Nobelin rauhanpalkinnon saajat, YK:n aseistariisunnan korkea edustaja Izumi Nakamitsu sekä muut asiantuntijat ja ydinaseista huolestuneet järjestöt, kuten Mazda, yhdessä kirkon edustajien kanssa.

Mazda Europen henkilöresurssien varapuheenjohtaja Bruno L. Müller puhui hiroshimalaisesta autonvalmistajasta. Hän korosti, kuinka Hiroshiman atomipommitus 6. elokuuta 1945 ja sen jälkeinen jälleenrakennus - jossa Mazda on ollut tärkeässä roolissa - ovat vaikuttaneet yhtiön arvoihin.

"Mazdalla asetetaan ihmiset etusijalle. Mutta tämä filosofia pätee autojen lisäksi yhtiön kaikkiin tekoihin. Mazda on sitoutunut organisaatioihin, jotka toimivat eri tavoin, sanoo Müller puhuessaan. "Hiroshiman historia on jatkuva muistutus siitä, että meidän on unohdettava eromme ja tehtävä tiivistä yhteistyötä. Erityisesti tänään rauhaa ei voida pitää itsestään selvänä. Mutta meidän on pidettävä kiinni rauhasta. Se on velvollisuutemme."

Yksi konferenssin toteamuksista oli, että ydinasepelote on osoittautunut riittämättömäksi vastaukseksi 2000-luvun uhkiin, kuten terrorismiin, tietoverkkoturvaan, ympäristön pilaantumiseen ja köyhyyteen.

"Tapahtuma vastaa Paavi Fransiskuksen operaatioiden painopisteisiin, joissa ryhdytään toimiin maailmanrauhan puolesta", kertoo kardinaali Peter K. A. Turkson, Dicasteryn prefekti. "Tarkoitus on käyttää resursseja luomalla kestävää kehitystä ja parantamalla elämänlaatua kaikille, yksilöille ja maille ilman syrjintää".