Mercedes-Benz testaa EQC-täyssähköautoa Suomessa

Ensi vuonna lanseerattavan Mercedes-Benzin EQC-täyssähkömallin testiajoja ajetaan myös Suomessa. Kattavassa testiohjelmassa mukana parisataa autoa, ja testiolot vaihtelevat 35 pakkasasteesta yli 50 asteen paahtavaan helteeseen.

Mercedes-Benz EQC
EQC:n tuotekehitysprosessi on kestänyt kaiken kaikkiaan noin neljä vuotta. Tulevan uutuuden suorituskyky tulee olemaan urheiluautoluokkaa.

Mercedes-Benzin uusin täyssähköauto EQC on samalla Daimlerin uuden EQ-tuotemerkin ensimmäinen sähköautomalli. Uuden mallisarjan ensimmäiset prototyypit selvittivät tammi–maaliskuussa ensimmäisen rankan talvitestisarjan Pohjois-Ruotsissa. Seuraavat välietapit kohti auton sarjatuotantoa ovat alustan ja voimansiirron toimintaan keskittyvät testisarjat sekä koko auton toimintojen testaaminen korkeissa lämpötiloissa Etelä-Euroopassa.

Ennen markkinoille tuloaan EQC:n testiohjelmia toteutetaan vielä Saksassa, Suomessa, Ruotsissa, Espanjassa, Italiassa, Dubaissa, Etelä-Afrikassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

Tietokoneen ruudulta testipenkkiin ja liikenteeseen

Digitaaliset testimenetelmät kattavat kaikki auton kehityksen osa-alueet, alkaen simuloinnista ja validoinnista sekä kokoonpanon toteuttamiskelpoisuudesta ja törmäysturvallisuudesta päätyen aina aerodynamiikkaan, ajo- ja käsittelyominaisuuksiin, sisämeluun ja korin värähtelyyn sekä auton painoon, jolla on suuri merkitys kulutukselle ja toimintamatkalle.

Kaikista digitaalisten testausmenetelmien hyödyistä huolimatta – nopeus, datan laatu ja määrä sekä tehokkuus – yhdenkään automallin sarjatuotantoa ei aloiteta ilman kattavaa testiohjelmaa todellisissa ajo-olosuhteissa. Päähuomio on tällöin osien ja komponenttien kestävyyden varmistamisessa, voimalinjan toiminnassa sekä koko auton käytännön suorituskyvyssä maantiellä erilaisissa ilmasto-oloissa. EQC:n tapauksessa erityishuomiota kiinnitetään tietenkin sähköiseen voimalinjaan ja akkuun.

Digitaalisen testaamisen ja käytännön testien suhde on 35/65 prosenttia.

Huomiota äänimaailmaan

Sähköauton äänimaailma ja akustiikka ovat erityishuomion kohteena, sillä toisin kuin polttomoottoriautossa, sähköautossa voimalinja tuottaa tuskin lainkaan ääntä. Tämä korostaa muiden äänilähteiden kuten renkaiden ja tuuliäänten merkitystä.

EQC:n tuotekehityksen aikana rakennetaan ja testataan lähes 200 prototyyppiä ja esisarjan autoa. Nyt valmiina on noin 90 autoa.

Ennen tuotannon aloittamista autoa testaa ja arvioi useita satoja teknisiä asiantuntijoita, jotka edustavat tuotekehityksen eri sektoreita ja erityisaloja. Tämän prosessin aikana arvioidaan erikseen jokainen komponentti ja moduuli sekä lopuksi koko auton toiminta ja luotettavuus oikeissa ajo-oloissa.