Millä perusteella hirvivaroitusmerkkejä asennetaan Suomen teille?

Syksyn tullen on ajankohtaista kysyä: millä perusteella hirvivaroitusmerkit ja hirviaidat pystytetään?

Syksyn tullen on ajankohtaista kysyä: millä perusteella hirvivaroitusmerkit ja hirviaidat pystytetään? Tiellä liikkuessa näkee myös tiealueita, joilla varoitusmerkkejä ei ole, mutta joilla hirveen silti saattaa törmätä.

Tiehallinnon mukaan (www.tiehallinto.fi) mukaan hirvivaroitusmerkkejä asetetaan teille, joilla hirvivaara on tavallista suurempi. Merkkien tarpeellisuus selvitetään säännöllisin väliajoin yhteistyössä paikallisen riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Näin tarpeettomia varoitusmerkkejä ei ole vähentämässä ihmisten luottamusta vaaran uskottavuuteen.

Hirviaitoja rakennetaan pääosin moottoriväylille ja muille korkean nopeuden teille, sillä niillä tapahtuvat hirvikolarit ovat yleensä hyvin tuhoisia tienkäyttäjien kannalta. Pienemmille teille hirviaitoja ei yleensä kannata rakentaa, sillä aidan vaikutus heikkenee huomattavasti jos tiellä on paljon erilaisia liittymiä, joista eläimet pääsevät tielle.

 

Teksti: J. Peltonen

Kuva: Auto Bild