Muista ottaa näkörajoitteiset huomioon liikenteessä!

Liikenteessä on paljon ihmisiä, joiden näköaisti on heikompi. Valkoinen keppi kertoo käyttäjänsä näkövammasta ja toimii liikkumisen apuvälineenä. Liikenneturvan mukaan turvallinen liikenne syntyy toiset huomioon ottaen.

Liikenteessä on paljon ihmisiä, joiden näköaisti on heikompi. Valkoinen keppi kertoo käyttäjänsä näkövammasta ja toimii liikkumisen apuvälineenä. Liikenneturvan mukaan turvallinen liikenne syntyy toiset huomioon ottaen.

Eräs liikenteen erityisryhmistä ovat näkövammaiset, joita on Suomessa noin 80 000. Heistä noin 10 000 ei näe lainkaan.

Näkövammaisen liikkumista voidaan tukea valkoisella kepillä. Keppi kertoo kantajansa näkövammasta ja auttaa tätä tunnustelemalla erottamaan erilaisia pintamateriaaleja, tasoeroja sekä esteitä ja näin edistämään itsenäistä liikkumista. Valkoista keppiä suositellaan käytettäväksi ns. heiluritekniikalla eli liikuttamalla keppiä puolelta toiselle edessään. Jalankulkijoiden on tärkeää pitää tämä mielessään välttyäkseen kompastumasta näkövammaisen keppiin.

Näkövammainen pystyy liikkumaan itsenäisesti tutussa ympäristössä, mutta uusiin kohteisiin hän tarvitsee aina aluksi ohjausta tai opastusta. Siksi apu on joskus tarpeen. Avun tarjoaminen on hyvä tapa.

Liikenneturva muistuttavat autoilijoita ja pyöräilijöitä varovaisuudesta, jota heidän tulee jo lainkin mukaan noudattaa nähdessään näkövammaisen ihmisen lähestyvän suojatietä.

Poikkeuksellinen liikennekäyttäytyminen heikentää näkövammaisten ja muiden tielläliikkujien turvallisuutta. Kun toisen tielläliikkujan käyttäytyminen ei ole ennakoitavissa, vaaratilanteisiin ajaudutaan helpommin. Jalankulkijoiden turvallisuus on pitkälti muiden liikkujien turvallisten valintojen seurausta.

Taajamanopeuksien kunnioittaminen suojaa jalankulkijoita. Onnettomuus vältetään tai sen seuraukset ovat huomattavasti pienemmät jo 10 km/t alhaisemmalla nopeudella. Siksi on merkitystä, ajaako pihatien läpi 30 km/h vai 40 km/h.

Kansainvälistä valkoisen kepin päivää vietetään 15.10.2011.