Nissan Motor Corporation ja Mitsubishi Motors Corporation: Strateginen yhteenliittouma

Nissan Motor Corporation Ltd. ja Mitsubishi Motors Corporation allekirjoittivat sopimuksen strategisen yhteenliittouman perustamisesta. Sopimuksen perusteella Nissan ostaa 34 % omistusoikeuden 1,9 miljardin euron (237 miljardin jenin) kauppahintaan. Strateginen yhteenliittouma syventää entisestään niiden jo viisi vuotta jatkunutta yhteistyötä.

Nissanin ja MMC:n yhteistyöhön sisältyy mm. yhteisten pohjalevyjen ja teknologioiden hyödyntäminen, tuotantolaitosten yhtenäistäminen, hankintojen tehostaminen ja toimenpiteet kasvavilla markkina-alueilla.

Kaupan myötä Nissanista tulee MMC:n suurin osakkeenomistaja. MMC ja Nissan odottavat Mitsubishi Heavy Industriesin, Mitsubishi Corporationin ja The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ:n säilyttävän merkittävän yhteisen omistusosuutensa MMc:n osakekannasta ja tukevan näin solmittua strategista yhteenliittoumaa.

Kauppa vahvistuu, kun lopullinen yhteenliittoumasopimus on allekirjoitettu. Osapuolten oletetaan allekirjoittavan lopullisen sopimuksen vielä ennen toukokuun loppua. Lisäksi kaupan vahvistuminen edellyttää osakkeenomistajien suostumusta ja kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Lopullista hyväksyntää odotetaan vuoden loppuun mennessä.

Nissan on tehnyt yhteistyötä Renaultin kanssa jo 17 vuoden ajan. Lisäksi sillä on yhteistyötä tai osakeomistusta myös esimerkiksi Daimlerin ja AvtoVaz:in kanssa. Yhteenliittouman vahvistuttua MMC esittää Nissanin ehdokkaita yhtiön hallitukseen sen äänestysoikeuden mukaisessa suhteessa, mukaan lukien Nissanin ehdokas hallituksen puheenjohtajaksi.