Nollapromillet tulossa pian EU-maihin!

Täydellinen alkoholikielto auton ratissa voisi Euroopan parlamentin mukaan vähentää liikennekuolemien määrää Euroopassa. Sekä aloitteleville että ammattimaisille kuljettajille pitäisi periaatteessa soveltaa nollan promillerajaa heti alusta kahden vuoden ajan. Näin suositellaan Strasbourgissa.

Täydellinen alkoholikielto auton ratissa voisi Euroopan parlamentin mukaan vähentää liikennekuolemien määrää Euroopassa. Sekä aloitteleville että ammattimaisille kuljettajille pitäisi periaatteessa soveltaa nollan promillerajaa heti alusta kahden vuoden ajan. Näin suositellaan Strasbourgissa.

Päihtyneitä ihmisiä pitäisi estää ajamasta tai kuljettamasta henkilöitä tai tavaroita laitteen avulla, joka tunnistaisi alkoholinkäytön hengityksestä ja estäisi auton käynnistämisen. Tällaisia lukituslaitteita asennettaisiin uusiin automalleihin.

Vaikka suositus ei ole oikeudellisesti sitovia, sitä pidetään tärkeänä osana lausunnon antamista EU-komissiolle, joka laatii lainsäädäntöehdotuksia. Kansanedustajat kehottivat EU-komissiota laatimaan toimintasuunnitelman vuoteen 2020 asti.Tavoitteena on vähentää liikennekuolemien määrä puoleen. 27:ssa EU-maassa kuolee parlamentin mukaan vuosittain yli 35 000 ihmistä auto-onnettomuuksissa. 1,5 miljoonaa ihmistä loukkaantuu vakavasti, ja heistä monet saavat pysyviä vammoja.

Euroopan yhteiskunnalliset kustannukset liikenneonnettomuuksista arvioidaan 130 miljardiksi euroksi vuodessa.

 

Auto Bild