Onko 98E5-polttoainekin vaaravyöhykkeessä?

E10-bensiinin lanseeraus on ollut vasta alkua uusille haasteille, sillä se ei pelkästään puhdista Suomen liikennepäästöjä tarpeeksi. Julkisuudessa vähän esille tuotu VTT:n tutkimus kertoo, että lähivuosina saatetaan ottaa käyttöön E15–, tai jopa E20–laatuja, jotta päästöt pysyisivät hallituksen tavoittelemissa rajoissa.

Hallituksen esityksessä eduskunnalle asetettiin sitova ja asteittain nouseva biopolttoainedirektiivin mukainen tavoite liikennepolttoaineiden bioenergiasisällölle. Vuonna 2008 bioenergian vähimmäisosuus liikennepolttoaineiden energiasisällöstä tuli olla 2 prosenttia, vuonna 2009 osuus tuli olla 4 prosenttia ja vuonna 2010 biopolttoainedirektiivin mukainen 5,75 prosenttia.

Joulukuussa 2009 lakia kuitenkin rukattiin niin, että myös 2010 osuus tuli olla vain 4 prosenttia. Jälleen viime syksynä muutettu laki sanoo, että vuoden 2013 loppuun osuuden on oltava 6 prosenttia, 2014 ja 2015 8 prosenttia, 2016 10 prosenttia, 2017 12 prosenttia, 2018 15 prosenttia ja 2019 18 prosenttia. Vuodesta 2020 lähtien osuuden on oltava peräti 20 prosenttia, VTT:n tutkimus kirjaa.

VTT:n tutkimusraportissa arvioidaan myös, että tieliikenteen CO2-päästömäärä olisi ollut liikennesuoritteen kasvun vuoksi 5,2 prosenttia suurempi viime vuonna kuin se oli vuonna 1990.

CO2-päästöjä vähentää biokomponenttien tuleva lisäys polttonesteisiin. Kysymykseen voisivat tällöin tulla ensisijaisesti E15- ja E20-bensiinit sekä jo väläyteltykin biodiesel.

Jos hallitus seuraavaksi kannustaa huoltoasemaketjuja laajentamaan jakelua E15-, E20- tai kotimaiseen RE85-laatuun, jostain polttoaineesta täytyy ehkä luopua. Nykyinen E98 saattaa olla tuo bensiinilaatu. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että edes E10 ei sovellu läheskään kaikkiin uusiinkaan automalleihin. Tällöin 98-tankkaajat voisivat joutua jonkin bensiinin lisäaineen käyttäjiksi, kuten kävin taannoin joillekin autoilijoille myrkyllisen lyijyn poistuessa bensiinistä.

Autonvalmistajat vasta heräilevät uusiin haasteisiin. Esimerkiksi Hondan Brio-mallin konepellin alla ahkeroi merkin 1,2-litraisesta voimanlähteestä edelleen kehitetty 66 kW:n tehoinen moottori, jossa voi käyttää E20-bensiiniä. Suomeen mallia ei toistaiseksi tuoda. Sen sijaan joiltakin merkeiltä saatavissa olevat Flexifuel-mallit voivat uusiakin bensiinilaatuja käyttää. Niitä on kuitenkin Suomen teillä vasta kovin vähän.

Ongelmia aiheutuu myös huoltoasemaketjuille. Useimmilla suomalaisilla huoltoasemilla on polttoainemittareitaan varten vain kaksi bensiinisäiliötä ja yksi dieselsäiliö. Nykyistä vahvemmat etanoliseokset eivät niihin sellaisenaan sovi, vaan yli 10 prosenttia etanolia sisältävä polttoaine vaatii syövyttävyyden takia huoltoasemilta uudet säiliöt ja putkistot. Asemakaluston uudistaminen ja jakelukustannusten lisääntyminen ei oletettavasti laskisi polttonesteiden ennestään korkeita hintoja.

 

Teksti: Harry Kuurio