Postia Ruotsista: Vain muutaman kolikon tähden

Ruotsin ruuhkaverojärjestelmä on 1. tammikuuta 2015 lähtien koskenut myös ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja. Maksulappu lankeaa kuin manulle ilallinen, vaikka kyseessä olisi mitättömältäkin tuntuva summa.

Ruotsin ruuhkamaksujen tavoitteen sanotaan olevan liikenteen sujuvuuden lisääminen ja liikenteen ympäristövaikutuksien vähentäminen Tukholman keskustassa ja Göteborgia ympäröivillä teillä. Tämän lisäksi Motalassa ja Sundsvallissa on käytössä siltamaksut. Siltamaksut ovat nk. infrastruktuurimaksuja. Tämä merkitsee sitä, että varat käytetään siltojen rahoitukseen. Ajatuksena on, että siltojen käyttäjät maksavat osan siltojen kustannuksista.

Toimivalta tuntuva ruuhkamaksujärjestelmä varmastikin vähentää paikallisten "turhaa" ajelua kaupunkien keskustoissa. Auton kanssa laivalla Ruotsiin reissattaessa tulee melkein mieleen, että tuo on vain  "maksuautomaatti" ulkomaalaisilla. Tukholman satamasta on lähes pakko ajella ruuhkamaksuasemien kautta jos mielii jatkaa pidemmälle satama-altaan kupeesta.

Ruuhkamaksu on sidottu nimensäkin mukaisesti kellonaikoihin ja päiviin, joten aina sitä ei tule. Se peritään kun auto ohittaa maksuaseman maanantaista perjantaihin ajalla 06.00 – 18.29. Viikonloppuisin, pyhäpäivinä, pyhäpäivän aattopäivinä sekä heinäkuussa maksua ei peritä. Tuo meikäläisittäin perinteisen kesälomakuukausi on siis maksuvapaa. Aikoihin sidottuna se on siis omiaan vähentämään ruuhkaa ja maksu on korkein niinä aikoina, jolloin liikennettä yleensä on eniten.

Summat eivät ole kuitenkaan päätä huimaavia, joten satunnaisesti matkustavan ei tarvitse varata erillistä budjettia noihin maksuihin. Maksun enimmäismäärä ajoneuvoa ja vuorokautta kohden on 60 kruunua (vajaat 6,5 euroa).

Sekä Tukholmassa että Göteborgissa on käytössä muutama helpotus summan kertymiselle. Tukholmassa on käytössä Lidingön sääntö. Tämä tarkoittaa sitä, että ruuhkamaksua ei peritä ajoneuvoilta, jotka ohittavat 30 minuutin sisällä kaksi eri maksuasemaa, joista toinen on joko Gasverksvägenin, Lidingövägenin tai Norra Hamnvägenin maksuasema. Eli se siitä maksuautomaatista turisteille, jotka saapuvat laivalla Tukholman satamaan.

Göteborgissa taas on sääntö, joka koskee useampaa maksuaseman ohitusta. Sääntö merkitsee sitä, että jos autolla ohitetaan useita maksuasemia 60 minuutin sisällä, peritään maksu vain yhdestä kerrasta. Maksettava maksu on tällöin se ohituskerroista, johon liittyy korkein maksu.

Lisätietoa: http://transportstyrelsen.se/en/Other-languages/Suomi-Finnish/

Keskustelupalstoilla on sanottu, että maksuaika on lyhyt ja lasku tulee perään summasta kuin summasta. Uskottava se on, että varsin mitättömästäkin summasta auton omistajalle tulee postia.

Kesäkuun puolivälissä (16.6.) tehdytä Ruotsin vierailusta muistettiin 1,07 euron (10 ruotsinkruunun) laskulla. Lasku on kirjattu päivämäärälle 18.7. ja se tuli postissa 29.7., siis lähes puolitoista kuukautta maksuaseman ohituksen jälkeen. Laskun eräpäivä on 18.8., joten eräpäivä on noin kahden kuukauden kuluttua siitä kun maksunarvoinen suoritus on tehty. Ei tuo nyt niin mahdottoman lyhyeltä ajalta kuulosta.

Maksettava summa 1,07 euroa. Kattaako summa edes käsittely- ja postikuluja?​​
Maksettava summa 1,07 euroa. Kattaako summa edes käsittely- ja postikuluja?​​

Ruuhkamaksuihin ei tarvitse varautua etukäteen, eikä niitä tarvitse maksaa paikan päällä. Maksuaseman ohitus rekisteröidään automaattisesti ja seuraavan kuukauden kuluessa ajoneuvon omistajlle lähetetään kotiosoitteeseen lasku.

Laskun kääntöpuolella on erittely maksun kertymisestä.​
Laskun kääntöpuolella on erittely maksun kertymisestä.​


Ruuhkamaksuasemat toimivat arkisin klo 06.00 ‒ 18.29. Maksu vaihtelee välillä 9 ‒ 22 SEK riippuen kellonajasta ja siitä, tuleeko maksu Tukholmassa vai Göteborgissa.

Siltamaksu on maksettava vuorokauden ympäri Sundsvallsfjärdenin ja Motalavikenin ylittävillä silloilla. Maksun määrä vaihtelee välillä 5 ‒ 20 SEK. Summa riippuu ajoneuvon koosta ja siitä, ajatko Sundsvallin vai Motalan sillan yli.