Tärkeä opas: Keskeisin kybermaailmasta jokaiselle

Kybermaailmasta on tullut erottamaton osa jokaisen suomalaisen arkea. Kaikkien suomalaisten tulisi ymmärtää perusasiat kybermaailmasta, kyberturvallisuudesta ja informaatiovaikuttamisesta. Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja Jyväskylän yliopisto julkaisevat 11.4.2017 Kyberin taskutieto –oppaan, jossa kerrotaan selkeästi ja ytimekkäästi keskeisin kybermaailmasta jokaiselle suomalaiselle.

Oppaan teemoja ovat mm. kybermaailma ja sen kietoutuminen osaksi arkeamme, informaatiovaikuttaminen ja kybermaailman toimintahäiriöihin varautuminen. Opas sisältää pienen kybersanaston, ja siinä annetaan myös ohje hyvän ja muistettavan salasanan keksimiseen. Oppaan sisältämien kymmenen ja yhden kyberkäskyn avulla jokainen voi helposti parantaa paitsi omaansa niin myös läheistensä kyberturvallisuutta.

Opas on tuotettu osana ICT-Suomi ry:n rahoittamaa kyberturvallisuushanketta ja se julkaistaan MPK:n ja ICT Suomen Kyberturvallisuus -seminaarissa Tuusulassa 11.4.2017.


Kyberopasta jaetaan laajalle joukolle

Jyväskylän yliopisto on päättänyt jakaa oppaan kaikille lähes 3 000 uudelle opiskelijalleen, jotka aloittavat opintonsa syksyllä 2017.

- Kyberturvallisuuden perusosaaminen ja digitaalisen maailman medialukutaito ovat nyky-yhteiskunnan keskeisiä kansalaistaitoja. Siksi meistä on tärkeää varmistaa, että mahdollisimman monella opiskelijallamme on mahdollisuus kehittää näitä taitoja. Tämä on myös yliopiston ja koko yhteiskunnan edun mukaista, sillä kyberturvallisuuden perusta on yksilöiden kyberturvallisessa toiminnassa, toteaa Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen.

MPK hyödyntää opasta mm. oman kyberturvallisuuden koulutuksensa materiaalina ja jakaa sitä mm. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kokonaisturvallisuustapahtumissa.

- MPK:n lakisääteisenä tehtävänä on maanpuolustuksen edistäminen koulutuksen, tiedotuksen ja valistuksen keinoin. Kyberturvallisuus on yksi kokonaisturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, ja kyberturvallisuuden kurssit kuuluvat MPK:n koulutuksista suosituimpiin. Onkin luonnollista, että tarjoamme kyberturvallisuuteen liittyvää tietoa mahdollisimman laajasti ja jaamme opasta koulutuksissamme, kertoo MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen.

Kyberin taskutieto – keskeisin kybermaailmasta jokaiselle –opasta jaetaan painettuna Jyväskylän yliopiston ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) järjestämissä tapahtumissa. Lisäksi se on saatavilla verkossa osoitteissa:

https://issuu.com/jyuit/docs/mpk-jy-kyberopas_22032017
https://jyx.jyu.fi/.