Tiedätkö jo, mikä on rengaspaineen seurantajärjestelmä?

Marraskuusta 2014 alkaen kaikissa uusissa henkilöautoissa tulee olla EU-säädöksen mukainen rengaspaineen seurantajärjestelmä.

Rengaspaineiden seurantajärjestelmiä on olemassa sekä aktiivisia että passiivisia.

Suomessa seurantajärjestelmä ollaan ottamassa käyttöön EU-säädöksen mukaisesti, mutta siihen liittyvät puutteet eivät automaattisesti ole hylkäysperuste katsastuksessa.

Rengaspaineiden seurantajärjestelmän tuomien hyötyjen liikenteen turvallisuudelle on arvioitu olevan Suomen olosuhteissa niiden aiheuttamia kustannuksia suuremmat.

Seurantajärjestelmällä voidaan kuitenkin saavuttaa lisäksi muita hyötyjä, sillä liian alhaiset rengaspaineet vaikuttavat auton ajo-ominaisuuksiin, lisäävät polttoaineen kulutusta sekä lyhentävät renkaiden käyttöikää.

Seurantajärjestelmä ilmoittaa, jos paineet renkaassa poikkeavat oikeasta arvostaan.

Rengaspaineiden seurantajärjestelmiä on olemassa sekä aktiivisia että passiivisia.

Aktiivisissa järjestelmissä jokaiseen renkaaseen asennetaan paineanturi ja passiivisessa järjestelmä laskee renkaiden pyörimisnopeudesta, ovatko rengaspaineet sopivat.