Tutkimus: sähköautot eivät vastaa kuluttajien odotuksia

Kuluttajat ympäri maailman uskovat sähköautojen kulkevan pidemmälle, lyhyemmällä latausajalla ja edullisemmin kuin mihin autovalmistajat tällä hetkellä pystyvät. Tulokset käyvät ilmi Deloitten tuoreesta tutkimuksesta, johon osallistui yli 13 000 kuluttajaa Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa.

Kuluttajat ympäri maailman uskovat sähköautojen kulkevan pidemmälle, lyhyemmällä latausajalla ja edullisemmin kuin mihin autovalmistajat tällä hetkellä pystyvät. Tulokset käyvät ilmi Deloitten tuoreesta tutkimuksesta, johon osallistui yli 13 000 kuluttajaa Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa.

Merkittävä osa kuluttajista sanoi olevansa mahdollisia edelläkävijöitä sähköauton käyttöönotossa tai ainakin saattavansa harkita sähköauton ostamista tai liisaamista useimmissa 17 tutkimukseen kuuluneessa maassa.

”Nopeasti kasvavien, tiheästi asuttujen Kiinan ja Intian kuluttajat olivat todennäköisimpiä mahdollisia edelläkävijöitä. Heistä yli 50 prosenttia uskoi mahdollisuuteen ottaa sähköauto käyttöön ensimmäisten joukossa. Teollistuneen Euroopan maissa Saksassa, Belgiassa ja Ranskassa kuluttajat pitivät itseään vähiten todennäköisinä mahdollisina edelläkävijöinä. Japanilaisten kiinnostus oli kaikkein vähäisintä. Heistä vain neljä prosenttia lukeutui mahdollisiin edelläkävijöihin”, kertoo Greg Giffi, Deloitten autoteollisuussektorin globaali vetäjä.

Ajoneuvovalikoima koettiin selkeästi ongelmaksi. ”Kuluttajat uskovat sähköautojen kulkevan huomattavia matkoja, keskimäärin 320 kilometriä latausten välillä, mutta nykyteknologia mahdollistaa vain 160 kilometrin matkan useimmille autoille”, Giffi jatkaa. ”Tämä kuvastaa kuilua kuluttajien odotuksissa ja todellisen, markkinoilla saatavilla olevan teknologian välillä.”

Tutkimuksesta kävi lisäksi ilmi, että kuluttajat toivoisivat, että autojen akut latautuisivat nopeammin. ”Useimmat kuluttajat arvelivat, että lataus kestää kaksi tuntia tai vähemmän. Erityisesti japanilaisilla kuluttajilla oli suuria odotuksia: heistä yli kolmannes ilmoitti puoli tuntia pisimmäksi hyväksyttäväksi latausajaksi. Kaikissa maissa vain pieni enemmistö jaksaisi odottaa kahdeksan tuntia – mikä on todellisuudessa pisin aika, joka kuluu tyypillisen, nykyisin käytössä olevan sähköauton akun lataamiseen.”

Kun kuluttajat saavat enemmän kokemuksia sähköautoista, syntyy uusia vaatimuksia niin valikoiman kuin latauksen kätevyyden ja hinnankin suhteen todennäköisesti. Ylläpito- ja korjauskulut sekä omistamisen kokonaishinta, johon lukeutuu auton jäännösarvo, noussevat tarkastelun kohteeksi.

”Useilla eri tekijöillä on merkitystä siihen, miten yritykset ja yksityiset kuluttajat ottavat sähköautot käyttöön eri puolilla maailmaa. Kilpailu autosektorilla on kovaa”, summaa Deloitten konsultoinnin partneri Samuli Kuusela. ”Muun muassa autojen ja polttoaineiden hinnat, sähköautoilun infrastruktuuri ja autojen valikoima vaikuttavat kaikki käyttöönoton nopeuteen, mutta kunkin maan poliittisilla päätöksillä on suurin rooli siinä, miten nopeasti ja laajasti sähköautoja otetaan käyttöön seuraavan vuosikymmenen aikana.”

”Sähköautoilun menestyksen avaimet tuskin ovat pitkällä aikavälillä mitenkään poikkeavat. Uutuuden viehätyksen karistessa hintakilpailukyvyn, suorituskyvyn ja brändiluottamuksen pitää olla kunnossa. Mielenkiintoisinta on nähdä, miten tämän sektorin arvolupaus asiakkaille kehittyy, kun markkinat kypsyvät. Tässä on myös suomalaisille iskun paikka, koska meillä on alan osaamista ja tämän tutkimuksen mukaan perinteisissä autoteollisuusmaissa kiinnostus on vähäisintä. Markkinassa on tilaa uusille toimijoille”, lisää Kuusela.

Deloitten tutkimus Unplugged: Electric vehicle realities versus consumer expectations löytyy kokonaisuudessaan www. deloitte.com/electricvehicle.

Verkkotutkimus toteutettiin marraskuun 2010 ja toukokuun 2011 välisenä aikana ja siinä kartoitettiin yli 13 000 kuluttajan näkemyksiä 17 maassa: Argentiinassa, Australiassa, Belgiassa, Brasiliassa, Espanjassa, Intiassa, Isossa-Britanniassa, Italiassa, Japanissa, Kanadassa, Kiinassa, Koreassa, Ranskassa, Saksassa, Taiwanissa, Turkissa ja Yhdysvalloissa. Tutkimukseen hyväksyttiin mukaan 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä, joilla on ajokortti.

Tutkimuksessa kysyttiin vastaajien näkemyksiä muun muassa siitä, kuinka todennäköisesti he harkitsevat sähköauton hankkimista seuraavan kerran autoa ostaessaan tai liisatessaan (olettaen, että sähköautoja on saatavilla) tai kuinka todennäköisesti he todella hankkivat sellaisen.

Vastaajat jaettiin vastausten perusteella kolmeen ryhmään kiinnostuksen perusteella: mahdolliset edelläkävijät ovat henkilöitä, jotka ovat kaikkein todennäköisimpiä sähköauton hankkijoita, saattavat harkita -luokkaan kuuluvat ovat henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita, mutta vähemmän todennäköisesti hankkivat sähköauton todellisuudessa ja eivät todennäköisesti harkitse -ryhmään lukeutuvat kuluttajat ovat henkilöitä, jotka eivät ole erityisen kiinnostuneita sähköauton hankkimisesta.

 

Kuva: Auto Bild