Varo – lääkkeiden sivuvaikutukset autolla ajoon voivat olla vaarallisia

Kaksi kolmasosaa saksalaisista on jossain elämänsä vaiheessa ajanut autoa tai moottoripyörää sairaana tai otettuaan hiljattain lääkkeitä tilassa, jossa eivät ole tunteneet olevansa ajokykyisiä.

Myös Suomessa on syytä olla tarkkana lääkkeiden sivuvaikutusten suhteen auton ratissa. Sivuvaikutukset on tärkeä tietää etukäteen, sillä tien pääle ei saa missään tapauksessa lähteä ajokyvyn ollessa heikentynyt.

Saksan apteekkiliiton (ABDA) teettämän tutkimuksen mukaan Saksassa miehistä  55 % on joskus ajanut sairaana, kun taas naisten prosenttiluku on 44 %.

Haastatelluista 99 % eli lähes kaikki olivat tietoisia lääkkeiden mahdollisista sivuvaikutuksista autolla ajamiseen.

Siitä huolimatta peräti 16 % osanottajista oli ajanut sairaana, vaikkei tuntenut itseään ajokykyiseksi.

Suurimmalle osalle (96 %) on selvää, että esimerkiksi rauhoittavat lääkkeet sekä unilääkkeet vaikuttavat haitallisesti ajokykyyn.

Noin neljä viidestä vastaajasta tiesi myös silmälääkkeiden vaikuttavan haitallisesti ajokykyyn.

Päänsärkylääkkeiden ajoa haittaavista sivuvaikutuksista oli tietoinen 75 % haastatelluista.

Yskä- ja vilustumislääkkeiden sivuvaikutuksista ajokykyyn tiesi kaksi kolmasosaa.

Sen sijaan vain joka toinen tiesi myös allergialääkkeiden heikentävän ajokykyä.

Mistä sitten tunnistaa lääkkeiden mahdolliset sivuvaikutukset ajaessa?

Tunnusmerkkejä voivat olla ABDA:n mukaan väsymys, huimaus, uneliaisuus, näön hämärtyminen tai levottomuus.

Haastattelu käsitti koko Saksan alueella 3 014 ihmistä jotka olivat vähintään 18-vuotiaita.