Varo näitä mönkijävirheitä

Mönkijöiden käyttö lisääntyy kesäkaudella merkittävästi. Ajoneuvoluokkiin L6e tai L7e kuuluvat, avonaisella korilla varustetut mönkijät ovat harkitsemattomasti käytettyinä kuitenkin jopa hengenvaarallisia.

Mönkijöiden käyttö lisääntyy kesäkaudella merkittävästi. Ajoneuvoluokkiin L6e tai L7e kuuluvat, avonaisella korilla varustetut mönkijät ovat harkitsemattomasti käytettyinä kuitenkin jopa hengenvaarallisia.

Yleisimmät kuolemaan johtavat mönkijäonnettomuudet ovat kaatumisia tai tieltä suistumisen seurauksena ojassa tapahtuvia kaatumisia. Tieltä suistumisissa ajoneuvo on yleensä lähtenyt ensin heittelehtimään, jolloin kuljettaja on menettänyt ajoneuvon hallinnan. Tavallisin onnettomuusmekanismi on mönkijän kaatuminen ajossa, mikä voi aiheuttaa kuljettajan jäämisen sen alle puristuksiin. Tämä voi johtaa hengitysvajaukseen ja nopeaan menehtymiseen, ellei ulkopuolista apua ole saatavana.

Alkoholin käyttö ja mönkijällä liikkuminen eivät sovi lainkaan yhteen. Kuolemaan johtaneissa mönkijäonnettomuuksissa vuonna 2010 alkoholin vaikutuksen alaisena oli 7 kuljettajaa kahdeksasta. Vuonna 2009 kolme kuudesta menehtyneestä henkilöstä oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Vain yhdellä kuljettajalla oli alkoholia veressä vähemmän kuin 1,2 promillea, joten suurin osa tapauksista on tapahtunut vahvassa humalatilassa. Kuudessa loukkaantumiseen johtaneessa onnettomuudessa kaksi kuljettajaa oli alkoholin vaikutuksen alaisena.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat ovat tutkineet vuosina 2009–2010 yhteensä 20 mönkijäonnettomuutta, joista 14 on ollut kuolemaan johtanutta ja kuusi loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta. Vuonna 2010 mönkijäonnettomuuksissa kuoli 8 henkilöä ja vuonna 2009 kuoli 6 henkilöä. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa kaikki kuolleet olivat ajoneuvon kuljettajia, joista yksi oli nainen. Yhdessä onnettomuudessa oli mukana matkustaja, joka loukkaantui.

Turvallisuussuosituksissaan tutkijalautakunnat painottavat alkolukon yleistämistä kaikkia moottoriajoneuvoja koskevaksi, liikennevalvonnan lisäämistä alemmalla tieverkolla, suojakypärän määräämistä pakolliseksi myös maastoajossa sekä mönkijäkuljettajien ajo-opetuksen tarvetta.

Teksti: Harry Kuurio

Kuva: Auto Bild

Lähde: Liikennevakuutuskeskus