Yllätys: Nyt myös BMW X3 ylitti tuntuvasti dieselien typen oksidien raja-arvon

Saksan Auto Bildin selvityksen mukaan myös BMW:llä on nyt tilanne päällä päästöjen kanssa. BMW X3 xDrive 20d ylitti Yhdysvalloissa ICCT-testissä myrkyllisten typen oksidien Euro 6 -arvon.

Auto Bild tiedusteli BMW:ltä, käyttääkö merkki testipenkkimittauksissa eriäviä moottorin kalibrointeja kuin maantietesteissä.

Volkswagen jäi kiinni järjestelmällisestä päästöjen manipuloinnista Yhdysvalloissa dieselmalleihin liittyen, mutta nyt pohditaan, huijaavatko muutkin autonvalmistajat.

Saksan Auto Bildin mukaan VW ei ole ainoa valmistaja, jonka typen oksidiarvot ylittävät sallitut rajat. Myös BMW X3 xDrive ylitti Yhdysvalloissa kansainvälisen puhtaan liikenteen neuvoston ICCT:n (International Council on Clean Transportation) maantietesteissä Euro 6 -normin yli 11-kertaisesti.

”Kaikki mittaukset viittaavat siihen, ettei typen oksidien ylitysongelma koske yksinomaan Volkswagenia”, selventää ICCT-instituutin edustaja Peter Mock.

EPA:n mukaan VW:n dieselmallit ylittivät typen oksidiarvot (NOx) yli 22-kertaisesti.

”Nähtäväksi jää, käyttävätkö muutkin autonvalmistajat VW:n lisäksi huijaus-softaa”, pohtii Auto Bild Saksan avustaja Benjamin Gehrs.

Auto Bild tiedusteli BMW:ltä, käyttääkö merkki testipenkkimittauksissa eriäviä moottorin kalibrointeja kuin maantietesteissä.

”BMW:llä ei ole pakokaasujen syklien tunnistustoimintoa. Kaikki pakojärjestelmät ovat aktiivisena myös pakokaasusyklin ulkopuolella.”, kerrotaan BMW:ltä. ICCT-asiantuntijan Mockin mukaan EU-viranomaiset eivät ole toistaiseksi vaatineet selvityksiä järisyttäviin typen oksiditesteihin liittyen.

Samaan aikaan Saksan liittovaltion liikenneministeri Alexander Dobrindt (CSU) kehotti Saksan liikennevirastoa tarkastamaan kaikki Volkswagenin dieselmallit. ”Muiden valmistajien dieselmalleista – tai muista VW-konsernin alaisista merkeistä – ei mainittu”, toteaa Gehrs.

Lisäksi muuan BMW:n edustaja sanoi: ”BMW:llä ei manipuloida mitään ja noudatamme jokaisessa valtiossa lakeja sekä täytämme paikalliset testivaatimukset."

BMW:n edustajan mukaan ”kahden ICCT:n suorittaman testin jälkeen sekä BMW X5 että kolmetoista muuta BMW-mallia täyttivät vaaditut typen oksidivaatimukset. Auto Bildissä esitetyt BMW X3:n typen oksidipäästöarvot tarkemmin määrittelemättömissä maantietesteissä eivät ole meille ennalta tuttuja, jonka vuoksi emme toistaiseksi voi ottaa niihin kantaa. Aiomme ottaa yhteyttä ICCT:hen ja pyytää selvennystä kyseisistä maantietesteistä.”